KARADENİZ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI

KARADENİZ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

KARADENİZ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI

KARADENİZ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

© 2020 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ