KONGREMİZ DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 6 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.

Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir.

© 2020 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ