top of page

KONGREMİZ DOÇENTLİK, AKADEMİK TEŞVİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 6 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.
Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.
Hakem raporları arşivlenmektedir.
Türkiye'den katılım % 45 ile sınırlandırılmıştır.


 

DOÇENTLİK VE TEŞVİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) farklı mevzuatlarla düzenlenmektedir.

​​

“ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS” KONGRELERİ: Academy Global Conferences & Journals Kongre web sayfamızda (www.akademikongre.org) doğrudan doğruya Academy Global Conferences & Journals tarafından düzenlenen kongrelerin tanıtımları yer almaktadır.  Web sitemizde tanıtımını yaptığımız tüm kongrelerin akademik etik ilkelere uygun olarak, hakemli ve hakem sürecinin titizlikle yürütüldüğü kongreler olma şartını sağlamaktayız.  

DOÇENTLİK: ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS Kongrelerinin tamamı uluslararası denkliğe sahiptir. ÜAK mevzuatına göre öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarını da kapsamak üzere akademik yükselme kriterlerinin tümünü karşılamaktadır. 

 

ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS'ın düzenlediği bilimsel etkinlikler ilk günden itibaren ÜAK'ın 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlemesinde belirttiği nitelikleri taşımaktadır. Kongrelerimizde sunumu yapılan özet metin ve tam metinler hakem incelemesinden geçirilmekte ISBN'li bildiri kitaplarında yayınlanmaktadır. Doçentlik başvurularında 3 puan kategorisinde değerlendirilen kongrelerimizin düzenleme ve bilim kurulu üyeleri kurumlarından aldıkları "resmi görevlendirme yazısı" ile görevlerini yapmaktadırlar. 

bottom of page